• Jaký je rozdíl mezi PE-PO pevným podpalovačem ve fólii a v krabičce?

  Varianta v krabičce obsahuje kvalitnější (čistší) hořlavinu a je tak vhodná i pro roztápění grilů. Varianta ve fólii je vhodnější pro podpalování v kamnech, krbech a ohništích.

 • Je klasický pevný podpalovač ve fólii stejný jako tuhý líh a můžu ho použít do lihového vařiče?

  Klasický PE-PO pevný podpalovač (ve fólii) obsahuje hořlavinu na bázi petroleje, oproti tomu kostky určené pro použití v lihových vařičích obsahují líh. Petrolejová hořlavina při tomto použití značně čadí a proto se nedoporučuje - kromě velkého očazení nádoby hrozí i vniknutí spalin do jídla a tyto spaliny jsou škodlivější než u lihu. Proto, pokud se PE-PO pevný podpalovač používá např. při grilování, je vyžadováno, aby před položením jídla na gril byl již podpalovač kompletně vyhořený nebo z topeniště odstraněný.

 • Je vhodné pro zapálení ohně použít benzín, případně líh?

  Použití benzínu, lihu a podobných látek je v tomto případě velice nebezpečné. K podpalování používejte vždy podpalovače k tomu určené. K dispozici je nyní velký výběr – pevné, tekuté, gelové, dřevěné. Některé mají dokonce certifikace pro použití při grilování.

 • Proč jsou nyní některé výrobky PE-PO rozděleny na "červenou" a "zelenou" řadu?

  Severochema připravila v roce 2021 v rámci své produktové řady PE-PO redesign etiket a dalších potisků u produktů z obnovitelných zdrojů. Chce tak jasně a na první pohled oddělit tyto produkty od produktů základní řady a tím i pro zákazníky zjednodušit orientaci v produktové řadě PE-PO.

  Typický červený pruh a tmavý dřevěný podklad zůstává u klasických PE-PO výrobků (pevné bílé podpalovače, tekuté podpalovače...).

  Zelený pruh a světlý dřevěný podklad je nově u produktů z obnovitelných zdrojů (dřevěné podpalovače, přírodní lampový olej...). Zároveň na těchto výrobcích bude umístěno logo "Přírodní produkt“.

 • Proč nevyrábíte PE-PO tekutý podpalovač i ve větším balení než 1 l?

  Výroba takovýchto tekutých podpalovačů (a stejné platí např. i pro čirý lampový olej) je legislativou omezena právě do 1 l, větší objemy se nesmí koncovým zákazníkům prodávat. To ale nemusí platit pro tekuté podpalovače na bázi jiné hořlaviny.

 • Proč značku PE-PO, která je zkratkou pro PEvný POdpalovač, používáte i pro tekuté, gelové, dřevěné aj. výrobky?

  Značka PE-PO skutečně vznikla jako zkratka názvu PEvný POdpalovač. To bylo v roce 1964, kdy v sortimentu žádný jiný podpalovač nebyl. Značka se ujala a byla a dodnes zůstává synonymem pro podpalování. Postupně do sortimentu přibývaly další podobné výrobky (tekutý podpalovač, lampové oleje…) a díky velké známosti značky PE-PO se toto označení začalo používat i pro tyto další výrobky. Dnes již máme pod touto obchodní značkou více jak 30 různých výrobků. Značka PE-PO je ve své oblasti jedničkou na trhu ČR, SR a Maďarska.

 • Jak vlastně váš PE-PO kominíček funguje? Jak saze odstraňuje?

  Jde o přípravek k odstraňovaní sazí z komínů a kouřovodů, který zlepšuje hospodárnost provozu kamen a kotlů a působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v kouřovodech. Podstatou čištění je katalytická reakce, při níž dochází k redukci, vysoušení a narušení vrstvy usazených sazí. Při malé vrstvě a mastnotě se saze uvolní, při větší vrstvě nebo mastnotě je třeba čištění zopakovat, případně poté vyčistit mechanicky (mechanické čištění je ale v tomto případě jednodušší než bez aplikace čističe). Proto se i doporučuje aplikovat čistič pravidelně, aby vždy působil na malou vrstvu sazí a efekt tak byl co největší. My doporučujeme při menší intenzitě topení 1x měsíčně, při větší 2x měsíčně.

  Efekt čištění u tohoto typu čističe závisí na mnoha proměnných:

  - množství (vrstvě) sazí a jejím stáří
  - mastnotě sazí
  - konstrukci a materiálu kamen a kouřovodu
  - intenzitě roztopení a rozehřátí kamen/kouřovodu při aplikaci čističe
  - kvalitě paliva atd.

 • Může mně použití výrobku PE-PO kominíček poškodit nerezovou vložku komína?

  Bohužel nemůžeme zaručit, že v žádném případě náš výrobek PE-PO kominíček nepoškozuje nerezovou vložku komínů. Toto je třeba konzultovat přímo s dodavatelem vložky a ujistit se u něho, že použitím Kominíčku nepřijdete o záruku na vložku. Někteří výrobci vložek totiž takovéto chemické přípravky nedoporučují (chrání se tak proti případnému poškození, i když zatím o žádném konkrétním případu poškození nevíme).